23
Jan

Seria TDF to wypełniacze o wysokiej wydajności przeznaczone do półautomatycznego procesu pakowania miodu do beczek.

Urządzenia z serii TDF są zwykle instalowane w zestawie wraz z pojemnikiem do przetwarzania miodu. Wypełniacz składa się z tensometrycznej platformy roboczej (pracującą w oparciu o pomiar masy), podajnika rolkowego, systemu dozowania na bazie pompy wirowej, pompy przewodowej lub tłokowej, systemu rurociągów i zaworów oraz układu sterowania.

Operator dowozi pustą beczkę za pomocą wózka widłowego, ustawia ją na rolkach załadunkowych i dostarcza do platformy roboczej wraz z paletą. Tensometr znajduje się pod platformą roboczą. Na żądanie operatora rozpocznie się proces wypełniania beczki za pomocą pompy, gdy tylko czujniki wskażą osiągnięcie uprzednio określonej masy beczki, system sterujący wyłączy pompę.

Równomiernie rozprowadzanie miodu w beczce  i utrzymanie go w stanie ciekłym zapewnione jest przez układ ciągłego obiegu miodu w systemie przechowującym lub przetwarzającym (homogenizator, dehydrator, itp.) oraz układzie rurociągów. Dostarczanie miodu do wypełniacza rozpoczyna się w momencie otwarcia zaworu spustowego na rurociągu cyrkulacyjnym.

Układ rurociągów może zostać w razie potrzeby rozbudowany o system filtrowania miodu.

The operator brings an empty barrel with a forklift, sets it on the rollers for loading, and brings it to the working platform together with the pallet. The strain gauge is located under the working platform. At the operator’s command, the barrel will start to be filled by means of the pump, and as soon as the indicators reach the specified weight, the control system gives the command to turn off the pump.

Packaging honey evenly and keeping it in a liquid state is ensured by a continuously running circulation of honey through the collecting or processing vessel (homogenizer, dryer, etc.) and piping. Supplying honey to the filler begins when a discharge valve on the circulation piping opens.

A system for filtering honey can be installed in the piping if needed.

OPIS POBIERZ PDF

Сechy i zalety:

  • Wytrzymała i wzmocniona konstrukcja.
  • Możliwość napełniania z dużą dokładnością pojemników o różnej pojemności.
  • Minimalne koszty utrzymania
  • Na życzenie klienta możliwość wyposażenia w różne typy pomp.
  • Możliwość obsługi przez jedną osobę.
  • System HONEMA TDF do przemysłowego napełniania miodem może zostać wyposażony w przenośniki do automatycznego podawania pojemników w trakcie pracy w trybie automatycznym.
  • Możliwość zainstalowania kilku modułów napełniania pojemników.

ZOBACZYĆ TAK:

0 No comments
Uncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published.