23
Jan

Urządzenie to zostało zaprojektowane z myślą o szybkim i wydajnym przetwarzaniu skrystalizowanego miodu przechowywanego w beczkach.

Producenci miodu często stają w obliczu następujących problemów związanych z usunięciem skrystalizowanego miodu z beczek celem dalszej jego obróbki:

 • Długi czas, przez który beczki muszą przebywać w ogrzanym pomieszczeniu.
 • Wysokie koszty ogrzewania beczek.
 • Niemożność pracy w trybie ciągłym.
 • Nierównomierne ogrzewanie miodu w beczce, inne w pobliżu ścianek pojemnika, a jego częścią centralną.
 • Rozwarstwienie miodu spowodowane niewłaściwym przechowywaniem lub niską jakością.

Urządzenie HONEMA TurboMelter łączy zasady intensywnej obróbki mechanicznej i cieplnej celem szybkiego i wydajnego przygotowania skrystalizowanego miodu do dalszego jego przetwarzania (rozlewania, filtracji, osuszania i homogenizacji, produkcji miodu kremowanego itp.).

Design

Urządzenie składa się z podajnika lejowego, którego wielkość może zostać zmieniona na życzenie, modułu grzewczego (z płaszczem do ogrzewania gorącą wodą lub cewkami grzewczymi) i dwoma roboczymi elementami śrubowymi. W zależności od wymaganej wydajności, urządzenie Honema TurboMelter może zostać  wykonane dla potrzeb pracy w trybie wsadowym lub ciągłym.

Aby umieścić skrystalizowany miód w urządzeniu turbomelter operator wykonuje następujące czynności:

 • Łagodne ogrzewane ścianek bębna dzięki czemu miód w pobliżu ścian upłynnia się i opada, gdy cały pojemnik ze skrystalizowaną zawartością zostanie odwrócony.
 • Odwrócenie beczki za pomocą chwytaka.
 • Wyładowanie skrystalizowanego miodu do pojemnika cylindrycznego urządzenia TurboMelter.

Po wyładowaniu miodu do pojemnika specjalnie zaprojektowane skrobaki zaczynają wgryzać się w miód rozbijając jego stałą strukturę i energicznie mieszając. Jednocześnie obok mechanicznego przetwarzania miodu następuje jego podgrzewanie za pomocą ogrzewanych ścian pojemnika, a tym samym upłynnianie.

W zależności od potrzeb klienta ogrzewanie miodu może zostać zrealizowane na jeden z dwóch sposobów. Jednym z nich jest dostarczenie energii cieplnej z zewnętrznego nośnika ciepła (przy użyciu ciepłej wody w zakładzie produkcyjnym klienta). Metoda ta zapewnia brak nawet krótkotrwałego zjawiska lokalnego przegrzania jakiejkolwiek części produktu w pojemniku przetwórczym, dzięki czemu miód w pełni zachowuje wszystkie korzystne właściwości handlowe. Drugi sposób wykorzystywany jest w przypadkach, gdy produkt wymaga stosowania dużej ilości energii cieplnej, na przykład w trakcie pasteryzacji. W takich przypadkach możliwe jest zainstalowanie elektrycznych elementów grzejnych w płaszczu grzewczym.

Ze względu na intensywną wymianę ciepła pomiędzy produktem i ogrzewaną powierzchnią pojemnika przetwórczego, każda cząstka miodu objęta jest tymi samymi efektami termicznymi, co zapewnia jednorodność procesu dekrystalizacji, a także niższe zużycie energii. Podgrzewanie zostaje wstrzymane dokładnie w momencie, gdy cały miód osiągnie pożądaną konsystencję.

Rozdrabnianie mechaniczne zapewnia konwersję energii mechanicznej na cieplną powodując dalszy wzrost temperatury miodu o 1,5 – 2 stopni, co dodatkowo przyspiesza proces upłynnienia produktu.

Mieszanie mechaniczne może skutecznie rozprowadzić wilgoć i przywrócić jednorodność struktury miodu, jeśli uległ on rozwarstwieniu z powodu niewłaściwego przechowywania lub wysokiej wilgotności. Miód przetwarzany za pomocą urządzenia HONEMA TurboMelter zachowuje jednorodną strukturę przez długi czas bez wystąpienia zjawiska jego rozwarstwienia.

Options:

Urządzenie do przemysłowego upłynniania miodu  HONEMA TurboMelter może być wyposażony w opcjonalną pętlę recyrkulacji, system filtracji płynnego miodu lub układ pomp oraz rurociągów pozwalający na dostarczanie miodu do modułu pakowania lub na potrzeby dalszego jego przetwarzania.

Obsługa urządzenia w wersji podstawowej obejmuje przyciski START oraz STOP. Są one dostępne wraz z rozszerzonym systemem sterowania, który obejmuje monitorowanie i sterowanie różnymi parametrami urządzenia, takimi jak temperatura, poziom napełniania, szybkość obrotowa mieszadeł itp.

Urządzenie jest wykonane z stali nierdzewnej AISI304 lub na żądanie ze stali AISI316.

Download PDF Description

ZALETY URZĄDZENIE DO PRZEMYSŁOWEGO UPŁYNNIANIA MIODU HONEMA TURBOMELTER OBEJMUJĄ MIĘDZY INNYMI:

 • Wysoka wydajność.
 • Urządzenie może pracować w trybie ciągłym lub wsadowym.
 • Znacząca oszczędność czasu w przypadku potrzeby upłynnienia dużych ilości miodu.
 • Oszczędność miejsca – nie ma potrzeby tworzenia ogrzewanego pomieszczenia.
 • Oszczędność energii.
 • Ogrzewanie bez uszkodzenia delikatnej struktury miodu.
 • Łatwa obsługa, konserwacja i czyszczenie.
 • Niski poziom hałasu.
 • Wyprodukowano w Unii Europejskiej z materiałów oraz podzespołów wysokiej jakości.
 • Zgodność z normami sanitarnymi FDA.

ZOBACZYĆ TAK:

0 No comments
Uncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published.